30/07/2021

Cập nhật gần nhất10:00:00 AM GMT


DỊCH VỤ PHÁP LUẬT: Văn bản pháp luật mới

Nên nghỉ hưu tại thời điểm nào để hưởng chế độ hưu trí thì có lợi hơn ?

Chính sách bảo hiểm xã hội có nhiều thay đổi trong thời gian qua dẫn đến độ tuổi nghỉ hưu và tiền lương hưu cũng có nhiều thay đổi. Việc lựa chọn thời gian nghỉ hưu có thể anh hưởng trực tiếp đến tiền lương hưu, luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể.


Theo khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 sẽ có hiệu lực 1/1/2018 thì tỷ lệ phần trăm và lộ trình phần trăm để tính về hưu sẽ được áp dụng cụ thể như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức lương hưu của lao động nam được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương của tháng hoặc thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) có thời gian đủ 16 năm và nghỉ hưu năm 2018; đủ 17 năm và nghỉ hưu năm 2019; đủ 18 năm và nghỉ hưu năm 2020; đủ 19 năm và nghỉ hưu năm 2021; đủ 20 năm và nghỉ hưu từ năm 2022 trở lên.

Đối với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi đóng đủ 15 năm BHXH sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Bên cạnh đó, mỗi năm đóng thêm BHXH, người lao động cả nam - nữ đều được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%; nội dung này chỉ thay đổi đối với lao động nữ trước, do trước năm 2018 mỗi năm đóng BHXH tăng thêm khi đạt tỷ lệ 45% lao động nữ tính thêm 3%.

Theo đó, thay vì nữ đủ 55 tuổi nghỉ hưu có đóng BHXH đủ 25 năm thì hưởng mức tối đa 75% như trước, thì từ năm 2018, để hưởng mức lương hưu tối đa 75% phải có đủ 30 năm đóng BHXH.

Đối với trường hợp lao động nam hưởng lương hưu tối đa 75%, người nam nghỉ hưu năm 2018 thì phải đóng đủ 31 năm BHXH; nghỉ hưu năm 2019 phải đóng đủ 32 năm; nghỉ năm 2020 phải đóng đủ 33 năm; nghỉ năm 2021 phải đủ 34 năm và phải đóng đủ 35 năm khi nghỉ hưu từ 2022 trở đi. So với cách tính cũ, người lao động nam chỉ cần đóng đủ 30 năm BHXH được hưởng tỷ lệ tối đa 75%.

Cu thể, trong tình huống của bạn do bạn không nói rõ là nam hay nữ nên mình sẽ tư vẫn cho bạn cả 2 trường hợp: Nếu nghỉ hưu là nam vào năm 2018 thì bạn được hưởng 45% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội. Nếu là nữ bạn sẽ được hưởng 45% mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội cho 15 năm và thêm 3% cho 1 năm đóng bảo hiểm xã hội. Do vậy nữ đóng 16 năm bảo hiểm xã hội 2018 về hưu sẽ được hưởng 48% lương.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Văn phòng Luật Hoàng Hà để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

Hoàng Hà

Nghị định sửa đổi bổ sung mới và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở.
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CPngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Nghị định sửa đổi bổ sung mới về lệ phí trước bạ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ:
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CPngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.

Giải quyết tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn

Khi ly hôn, các cặp vợ chồng không thể tránh khỏi tranh chấp về quyền nuôi con bởi cả cha và mẹ đều muốn là người trực tiếp nuôi dưỡng con cái mình. Vậy giải quyết vấn đề tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn như thế nào? Điều 81 Luật HNGĐ quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn.

Trang 1