30/07/2021

Cập nhật gần nhất10:00:00 AM GMT


DỊCH VỤ PHÁP LUẬT: Hỏi đáp pháp luật Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần và nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm ở đâu ?

Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần và nơi nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm ở đâu ?

Email In PDF.
Thưa luật sư. Trước đây em có làm việc trong trường dạy nghề ở vĩnh phúc từ tháng 10/2011 đến tháng 4/2016, em làm việc từ tháng 10/2011 đến tháng 6/2013 với mức lương đóng bảo hiểm là 2. 205. 000 đồng. Từ tháng 7/2013 đến tháng 12/2014 em đóng bảo hiểm với mức lương 2. 771. 500 đồng. Từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2015 em dừng đóng do nghỉ thai sản. Từ tháng 7/2015 đến tháng 4/2016 em tiếp tục đóng với mức lương tính bảo hiểm là 2. 771. 500 đồng. Từ tháng 5/2016 đến nay em chuyển về nghệ an và dừng đóng do làm ở công ty tư nhân.
 
Vậy bây giờ em muốn rút bảo hiểm xã hội được tính 1 lần bao nhiêu tiền và thủ tục nộp ở đâu ạ ?
 
Cảm ơn luật sư ạ.

Luật sư trả lời:

- Về mức hưởng:

Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về mức hưởng BHXH như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, khoản 6 điều 42 Quyết định 595/QĐ- BHXH quy định:

"6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương".

Theo đó, trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 6 tháng thì thời gian này vẫn được tính là tham gia BHXH và do cơ quan BHXH đóng.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đóng BHXH từ tháng 10/2011 đến tháng 4/2016/ tổng thời gian là 3 năm 7 tháng (tức 43 tháng). Mức hưởng BHXH một lần của bạn được tính như sau:

+ Thời gian đóng BHXH từ tháng 10/2011 đến tháng 12/2013 là 1 năm 9 tháng được tính là 2 năm x 1.5 tháng = 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Thời gian đóng BHXH từ tháng 01/2014 đến tháng 4/2016 là 2 năm 4 tháng được tính là 2,5 năm x 2 tháng = 5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

= (2.205.000đ x 21 tháng + 2.771.500đ x 22 tháng) : 43 tháng = 2.494.837đ

Tổng mức hưởng = 2.494.837đ x 8 tháng = 19.958.696đ

Lưu ý: Mức hưởng trên chưa bao gồm tiền trượt giá bảo hiểm xã hội

- Hồ sơ hưởng BHXH một lần:

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần

+ Sổ BHXH

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Về nơi hưởng: Bạn tiến hành nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH nơi bạn đang cứ trú: Nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Văn phòng Luật Hoàng Hà để được giải đáp. Trân trọng ./.

Hoàng Hà

Bình luận (0)Add Comment

Thêm mới bình luận
Thu hẹp | Mở rộng

busy